1. Algemene Verkoopsvoorwaarden

Deze Algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de website www.momokids.be met betrekking tot de op de website aangeboden producten. In deze overeenkomst verwijzen we naar “MOMO”, de beheerder van de onlineshop en verkoper van de producten, met de termen “verkoper”, “wij”, “ons” of “MOMO” met maatschappelijke zetel te:

  • BV Monacoo
  • Overleiestraat 9a, 8500 Kortrijk, België
  • T +32 499 30 36 48
  • [email protected]
  • BTW BE1004 475 877
  • IBAN BE43 0019 6743 1701

In deze voorwaarden wordt naar u, de klant die de producten koopt, verwezen met de term “u” als zijnde elke individuele partij, instelling of bedrijf dat toegang heeft tot deze website, gebruik maakt van deze website en orders plaatst. Door een bestelling te plaatsen aanvaardt u deze Verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. Wij hebben het recht om de Verkoopvoorwaarden aan te passen. Op de onlineshop is steeds de actuele versie beschikbaar. Eventuele wijzigingen in de Verkoopsvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.

2. Contractuele partijen en grondgebied

De online shop mag enkel worden gebruikt door personen die juridisch bekwaam zijn om bestellingen te plaatsen en ouder zijn dan 18 jaar. Alle diensten van MOMO zijn bedoeld voor gebruikers die leven of woonachtig zijn in België en buurlanden. Klanten die een bestelling willen plaatsen voor levering in een ander land dan de genoemde geografische gebieden, worden verzocht contact op te nemen met de klantendienst op volgend e-mailadres: [email protected].

 

3. Bestelprocedure

Zodra u het gewenste product hebt gevonden, kunt u het zonder enige verplichting toevoegen aan uw winkelwagen door te klikken op de knop ‘in winkelwagen’. U kan de inhoud van uw winkelwagen op elk ogenblik bekijken door te klikken op de knop ‘winkelwagen’. U kunt producten uit uw winkelwagen schrappen door te klikken op de knop ‘verwijder’ . Wenst u de producten in uw winkelwagen effectief aan te kopen? Klik dan op de knop ‘verder naar bestellen’. U hebt de keuze om in te loggen met uw klantnummer of als gast verder te gaan zonder registratie. Gelieve uw gegevens correct in te vullen. Verplichte velden zijn aangeduid met een *. Om een aankoop te plaatsen, moet u zich aanmelden of ons de nodige gegevens bezorgen om u te kunnen leveren. Uw gegevens worden gecodeerd vooraleer ze verzonden worden om uw privacy en veiligheid te garanderen. Nadat u uw gegevens hebt ingevuld en de betaalwijze hebt geselecteerd, klikt u op de knop ’aankoop bevestigen’ om de bestelprocedure te beëindigen. U kunt de procedure op elk ogenblik stopzetten door het browservenster af te sluiten. De betaling moet steeds vooraf aan de levering gebeuren via de online shop. MOMO behoudt zich het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.

 

4. Een overeenkomst afsluiten

Vooraleer u uw bestelling plaatst, dient u deze algemene voorwaarden aandachtig te lezen. We raden u aan om een exemplaar af te drukken of te downloaden voor later gebruik. Door te klikken op de knop ‘betalen’, geeft u aan dat u de producten in uw winkelwagen wenst te kopen en dat u aanvaardt dat deze onderworpen zijn aan deze algemene voorwaarden. De verkoper zal de ontvangst van uw bestelling bevestigen door u een e-mail te sturen. Deze bevestigingsmail vermeldt de gegevens van uw bestelling, de verwachte verzenddatum en een exemplaar van de algemene verkoopsvoorwaarden zoals die van kracht zijn op het ogenblik van uw bestelling. De verkoper zal u deze bevestigingsmail alleen sturen wanneer het product verkrijgbaar is en als de verkoper uw betaling kan verwerken. Zodra de verkoper u de bevestigingsmail stuurt ontstaat er een juridisch bindende overeenkomst tussen u en de verkoper. Als het bestelde product in voorraad is en de verkoper de betaling kan verwerken, zou u de bevestigingsmail binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling moeten ontvangen. Staat het product op de website vermeld als verkrijgbaar, maar hebt u 48 uur na het plaatsen van de bestelling nog geen bevestigingsmail ontvangen, dan vragen wij u contact op te nemen met de klantendienst van de verkoper op [email protected]. Hebt u 30 dagen na het plaatsen van de bestelling nog geen bevestigingsmail ontvangen, dan bent u niet langer verplicht om de door het (de) in uw bestelling vermelde product(en) te kopen.

 

5. Levering

De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de orderbevestiging is doorgegeven. In de meeste gevallen geldt dat de verzending plaatsvindt binnen twee tot drie werkdagen na het ontvangen van de betaling. Deze termijn is echter een richtlijn en kan niet als bindend beschouwd worden. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is, door u wordt besteld, vindt u op de online shop al een indicatie van levertermijn. Op de orderbevestiging delen wij mee wanneer het product weer voorradig zal zijn.

Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de koper. De leveringen worden verzorgd door een koerierdienst. Leveringen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. De zendingen worden geleverd op weekdagen, doorgaans tussen 9:00 en 17:00 uur. Er wordt niet geleverd tijdens het weekend. Houd er rekening mee dat u aanwezig moet zijn om de levering te aanvaarden, in het andere geval zal het vervoersbedrijf een bericht laten om de levering op een later tijdstip uit te voeren. Om te vermijden dat u niet thuis bent bij levering, raden wij aan om bijvoorbeeld uw werkadres op te geven als leveringsadres. Om de levering vlotter te laten verlopen, vragen wij u om een telefoonnummer op te geven bij bestelling. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden om u te contacteren bij levering en zullen niet gebruikt worden voor andere doeleinden.

Wij kunnen geen bestellingen aanvaarden voor levering op een postbusadres. De goederen worden geleverd tot aan de eerste drempel. U staat zelf in voor het transport naar binnen en/of naar een hogere verdieping.

Voor bestellingen van grote stukken (kasten, tafels, etc) nemen wij persoonlijk contact met u op om de details van de levering te bespreken.

De kosten die gepaard gaan met de levering van uw bestelling kan u terugvinden op uw orderbevestiging. Uitzonderlijk kan het gebeuren dat, zelfs wanneer u een bevestigingsmail ontvangen hebt, een besteld product niet meer verkrijgbaar is omdat de verkoper het niet bij zijn eigen leverancier kan verkrijgen. Wanneer dit niet te wijten is aan een fout van de verkoper en buiten diens redelijke controle ligt, behoudt de verkoper zich het recht om de overeenkomst te herroepen. In dat geval zal de verkoper u hiervan op de hoogte brengen en op de website van de online shop vermelden dat het product niet verkrijgbaar is. Uw betaalkaart zal ook niet gedebiteerd worden. Indien mogelijk, kan de verkoper u een alternatief product voorstellen van een gelijkwaardige kwaliteit en prijs. Het staat u vrij om dit aanbod al dan niet te aanvaarden. De verkoper zal steeds al het nodige doen om de vermelde leveringstermijnen te respecteren, maar toch kunnen deze niet altijd gegarandeerd worden. De verkoper is er dan ook niet door gebonden, mits zijn uitdrukkelijk akkoord. U hebt ook altijd de mogelijkheid om de goederen af te halen in ons bureau. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van artikelen tijdens verzending via Bpost of DPD.

 

6. Prijzen, taksen en verzendkosten

De prijs van de producten die u via de online shop bestelt, is steeds de prijs die geldt op het ogenblik waarop u uw bestelling doorgeeft. De prijs wordt op het scherm vermeld vooraleer u uw bestelling doorgeeft, alsook in de bevestigingsmail.Alle prijzen zijn in euro en zijn inclusief btw en recupel. U gaat akkoord met de betaling van alle verkoops- of andere taksen, lasten en heffingen die vereist zijn voor producten in het land waar de producten moeten worden geleverd, voor zover de verkoper deze nog niet op uw factuur heeft aangerekend.Onze verzendkosten kunnen worden gewijzigd, u krijgt het exacte bedrag te zien tijdens de bestelprocedure in uw winkelmandje.De producten blijven het eigendom van de verkoper zolang deze laatste de producten nog niet aan u heeft geleverd.

 

7. Betaling

Wij aanvaarden Visa, Mastercard, Bancontact/Mister Cash en Paypal. U kan uw bestelling ook komen ophalen en contant betalen. U kunt steeds in vertrouwen bij ons kopen, want u weet dat alle transacties worden uitgevoerd via ssl-codering, wat een maximale veiligheid oplevert.

 

8. Recht om af te zien van de aankoop van de goederen

Wanneer u onze producten hebt gekocht voor niet-professionele doeleinden, hebt u het recht om uw bestelling zonder enige motivering te annuleren binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van het product. Nadat wij hiervan op de hoogte zijn gesteld, heeft u nog eens 14 dagen de tijd om de goederen terug te sturen. De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat met alle erbij geleverde accessoires en gebruiksaanwijzingen, en -indien mogelijk- in hun originele verpakking. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Momo zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

De verkoper zal uw rekening crediteren binnen de 14 dagen na de dag waarop ze wordt geïnformeerd van de beslissing van de consument om de overeenkomst overeenkomstig artikel VI.49 te herroepen. Alle terugbetalingen, met uitzondering van de terugnamekosten, gebeuren volgens de originele betaalwijze. De rechtstreekse kosten voor het retourneren vallen dus ten laste van de koper. Indien u een product wenst terug te sturen, gelieve dan steeds eerst contact op te nemen met de klantendienst van MOMO ([email protected]). Wij zullen u het adres communiceren naar waar de goederen geretourneerd moeten worden.

Wij behouden het voorrecht om retourzendigen te weigeren waarvan wij niet eerst op de hoogte werden gesteld. U kan uw order ook annuleren nog voor het geleverd wordt. Heeft u zich bedacht? Laat ons dit dan zo snel mogelijk weten. Indien het order nog niet verzonden is, betalen wij u het volledige bedrag terug. MOMO behoudt het recht om retourzendingen te weigeren in volgende gevallen: Als het product al gebruikt is of beschadigd werd. U moet het product steeds in perfecte staat en in de originele verpakking terugsturen. De verkoper kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of verlies van het product tijdens de terugzending. Als het gaat om klantspecifieke items. Wanneer wij een niet-stock item speciaal voor u in bestelling plaatsen bij de leverancier, kan dit niet teruggestuurd of omgeruild worden.

 

9. Klachten

Klachten en elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkomingen van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten binnen de 8 dagen na levering worden meegedeeld aan MOMO ([email protected]), anders vervalt elk recht. Gelieve dus op het ogenblik van de levering de producten grondig te controleren. Wanneer uw klacht gegrond is en u de procedure nauwkeurig hebt gevolgd, zal de verkoper uw rekening crediteren (inclusief terugnamekosten door de door u gekozen transportfirma) of een vervangproduct leveren binnen 30 dagen na de ontvangst van het (de) product(en). De terugbetalingen gebeuren volgens de originele betaalwijze.

 

10. Waarborg

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout.

 

11. Aansprakelijkheid

De informatie op deze onlineshop is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.MOMO levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen zich onjuistheden zich voordoen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zullen wij dit zo snel mogelijk proberen recht te zetten.MOMO kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze onlineshop.Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de onlineshop ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.De inhoud van de site kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. MOMO geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.De onlineshop bevat hyperlinks naar websites of pagina’s van derden of kan daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.Voor zover toegelaten door de wet die deze algemene voorwaarden regelt, zal de verkoper niet aansprakelijk zijn voor enige commerciële verliezen (inclusief verlies van winst, inkomsten, contracten, geschatte besparingen, gegevens, goodwill of overtollige uitgaven) of enig ander indirect of gevolgverlies, zelfs indien deze verliezen redelijkerwijs konden worden voorzien door zowel uzelf als de verkoper op het ogenblik dat u de onlineshop ging gebruiken, of op het ogenblik dat een overeenkomst ontstond tussen u en de verkoper voor de verkoop van producten.De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor omstandigheden waarover hij geen controle heeft zoals stakingen, brand, storing in de communicatiesystemen, … of het niet (tijdig) leveren van de producten door zijn leveranciers of derden.In alle gevallen kan de aansprakelijkheid van de verkoper niet meer bedragen dan het bedrag dat u hebt betaald voor het product of de dienst waarvoor de claim is ingediend

 

12. Privacy

Als u een online bestelling plaatst, hebben wij natuurlijk wel uw gegevens nodig. Door deze gegevens in te geven op de website, geeft u ons de toestemming deze te gebruiken. Wij hebben ze nodig om de administratieve kant van uw bestelling in orde te brengen, maar ook voor de levering, facturatie, marketing en reclame-acties/promoties. Uiteraard houden we die gegevens privé en worden ze veilig opgeslagen in onze beveiligde, niet publieke database. U mag gerust zijn, ze worden zeker niet aan derden doorgegeven. Tevens hebt u als koper steeds het recht deze gegevens op te vragen of aan te passen. Op deze manier respecteert bvba MOMOMUM de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 

13. Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

 

14. Auteursrecht

De content van de online shop is beschermd door het auteursrecht, door handelsmerken en door andere intellectuele eigendomsrechten. Individuele pagina’s of secties kunnen worden gedownload of afgedrukt, op voorwaarde dat auteursrechtvermeldingen, handelsmerken of andere wettelijk beschermde vermeldingen niet worden verwijderd. In alle gevallen blijven alle eigendomsrechten met betrekking tot de content en de materialen vermeld in de onlineshop, in handen van de verkoper of hun respectieve leveranciers (naargelang wat van toepassing is). De onlineshop mag niet worden gereproduceerd, noch geheel noch gedeeltelijk, overgezet via elektrische of conventionele methodes, gewijzigd, gelinkt aan of gebruikt voor publieke of commerciële doeleinden zonder het voorafgaande schriftelijke akkoord van de verkoper en van MOMO.

 

15. Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die op basis hiervan worden opgesteld, worden geregeld door het Belgische recht. Enkel de rechtbanken te Kortrijk (België) zijn bevoegd om hierover recht te spreken.